Категорії та підкатегорії конкурсу «Техно Україна 2020»

1.  ІНЖЕНЕРІЯ

1.1    Біомедична інженерія

Застосування інженерних принципів і проектувальних концепцій в медицині та біології для цілей охорони здоров'я.

 

1.2 Інженерна механіка

Дослідження, спрямовані на розділи науки і техніки, які включають рух або структуру. Рух може бути викликаний пристроєм або впливати на пристрій.

 • Аерокосмічна та авіаційна інженерія
 • Цивільна інженерія
 • Обчислювальна механіка
 • Системи наземного транспорту
 • Промислова інженерія і промислове виробництво
 • Машинобудування
 • Суднобудування

1.3 Матеріалознавство

Вивчення характеристик і використання різних матеріалів з метою поліпшення їх конструкції чи складу, що може підвищити їхню інженерну цінність

 • Біоматеріали
 • Кераміка та скло
 • Композитні матеріали
 • Обчислювальне та теоретичне матеріалознавство
 • Електронні, оптичні та магнітні матеріали
 • Наноматеріали
 • Полімери
 • Хімія матеріалів
2. ІНФОРМАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ

2.1 Вбудовані системи

Дослідження, що включають електричні системи, в яких інформація передається за допомогою сигналів і або у вигляді хвиль, для цілей підвищення комунікацій, управління та/або зондування.

 • Електричні та електронні схеми
 • Інтернет речей
 • Мікроконтролери
 • Мережеві комунікації та передача даних
 • Оптика
 • Сенсори (датчики)
 • Обробка сигналів

2.2 Системне програмне забезпечення

Дослідження або розробка програмного забезпечення, інформаційних процесів і методологій для демонстрування, аналізу чи управління процесом/рішенням.

 • Алгоритми
 • Кібербезпека
 • Бази даних
 • Мови програмування
 • Операційні системи  

2.3 Обчислювальна біологія і біоінформатика

Дослідження, що включають комп'ютерне моделювання біологічних систем, найчастіше з метою розуміння процесів розвитку, співпраці (взаємодії) та виживання клітин або організмів. 

 

2.4  Робототехніка  та  інтелектуальні машини

Дослідження, в яких використання машинного інтелекту має першорядне значення для скорочення залежності від людського втручання.

 • Біомеханіка
 • Когнітивні системи
 • Теорія управління
 • Кінематика роботів
 • Машинне навчання
3. ЕНЕРГЕТИКА
3.1  Фізична енергетикаДослідження поновлюваних енергетичних структур/процесів, включаючи виробництво та енергоефективність.
 • Гідроенергетика
 • Атомна енергія
 • Сонячна енергія
 • Стале (екологічно орієнтоване) проектування
 • Геотермальна енергія
 • Вітрова енергія

3.2  Хімічна енергетика

Дослідження, що включають біологічні та хімічні процеси у поновлюваних джерелах енергії, екологічно чистий транспорт та альтернативні види палива.

 • Альтернативні види палива
 • Обчислювальна енергетика
 • Викопне паливо
 • Розробка паливних елементів і батарей (акумуляторів)
 • Мікробні паливні елементи
 • Сонячна енергія
4  МАТЕМАТИКА
 
 • Алгебра
 • Аналіз
 • Комбінаторика, теорія графів і теорія ігор
 • Геометрія і топологія
 • Теорія чисел
 • Імовірність і статистика
5  Фізика І астрономія
Фізика – наука про матерію та енергію і взаємодії між ними. Астрономія – вивчення будь-яких об'єктів у Всесвіті поза межами Землі.
 • Атомна, молекулярна і оптична фізика
 • Астрономія і космологія
 • Біофізика
 • Обчислювальна фізика та астрофізика
 • Конденсована речовина і матеріали
 • Прилади
 • Магнетизм, електромагнетизм і плазма
 • Механіка
 • Фізика ядра і елементарних частинок
 • Оптика, лазери, мазери
 • Квантові обчислення
 • Теоретична фізика
 • Фізична хімія